Vi er BERRE

Vi hjelper små og store merkevarer med å oppnå sine målsetninger, gjennom strategier som treffer, ideer som engasjerer – og kommunikasjon som virker.

Det lønner seg å ta trappa

Skal du oppnå resultater, nytter det ikke å ta snarveier. Vi tar alltid utgangspunkt i fire viktige trappetrinn når vi jobber med deg som kunde.

1. Hvorfor

Først er det essensielt for oss å bli kjent med deg. Mange merkevarer trenger også å bli bedre kjent med seg selv! Hva er den egentlige oppgaven til virksomheten din, og hvorfor trenger du å kommunisere?

2. Hvem

Så går vi videre til reklameverdens kanskje viktigste spørsmål: Hvem er målgruppen? Før vi kan kommunisere noe som helst, må vi vite hvem vi snakker til.

3. Hva

Deretter legger vi en strategi for budskapet vi skal formidle. Hvilken historie forteller vi til målgruppen, som ikke bare engasjerer, men også påvirker?

4. Hvordan

Til slutt utvikler vi en idé og et kreativt konsept, basert på innsikten vi får av deg. Dette omsetter vi til treffsikker kommunikasjon, i form av film, foto, design, web, tekst, animasjon eller event.

Merkevarer som har valgt oss