NTNU – Jævli flink

Rekruttering av jævli flinke studenter

I dag er det langt flere menn enn kvinner som søker teknologi-, realfag- og ingeniørstudier. Det er også høyt frafall blant kvinner som studerer disse fagene. Med YouTube-dokumentarserien Jævli flink, som følger seks unge kvinner som studerer de mannsdominerte fagene på NTNU, har vi bidratt til å øke andelen kvinnelige søkere med 20 %.

BERRE har levert konsept, navn og grafisk profil; kamera, regi og klipp; geriljastunt og musikkvideo.

BERRE har levert konsept, navn og grafisk profil; kamera, regi og klipp; geriljastunt og musikkvideo.