Trøndelag fylkeskommune

Fra fylkessammenslåing til sommerhit

Som del av regionreformen vedtok regjeringen i juni 2017 at Nord- og Sør-Trøndelag skulle slås sammen til storfylket Trøndelag. Fylkeskommunen ba oss om å lage en forankringskampanje for sammenslåingen – en kampanje som fikk hele Norge til å synge «æ e trønder».

BERRE har levert strategi og rådgivning; konsept, idé og filmproduksjon.

BERRE har levert strategi og rådgivning; konsept, idé og filmproduksjon.