K-U-K

Identitet til Trondheims nye kunsthus

Da kunsthuset K-U-K (Kjøpmannsgata Ung Kunst) åpnet dørene i 2021, fikk kunstnerbyen Trondheim et stort og viktig løft. Her møtes kunst og kultur i skjønn forening, hvor aller mest plass er viet til unge kunstnerskap. Vel så viktig har det vært å skape et kunsthus som utfordrer, og nå har K–U-K fått en grafisk profil som står i stil med husets identitet.

BERRE har levert rådgivning, logo, grafisk profil, nettside og utstillingsmateriell.

BERRE har levert rådgivning, logo, grafisk profil, nettside og utstillingsmateriell.